Pham Do LawPham Do LawPham Do Law

Thành lập trường trung cấp dạy nghề vốn nước ngoài

Lĩnh vực giáo dục hiện nay được nhà nước rất quan tâm. Không chỉ khuyến khích tổ chức trong nước phát triển lĩnh vực giáo dục. Mà nhà nước còn tạo điều kiện cho nhà đầu tư nước ngoài thành lập dự án về giáo dục. Theo đó, thành lập trường trung cấp dạy nghề vốn nước ngoài đang được nhiều nhà đầu tư quan tâm. Vậy thủ tục thực hiện như thế nào? Tất cả sẽ được trình bày trong bài viết dưới đây.

Cơ sở pháp lý

 • Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014
 • Nghị định 15/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp
 • Nghị định 143/2016/NĐ-CP quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Điều kiện thành lập trường trung cấp dạy nghề vốn nước ngoài

Việt Nam hiện nay cho phép, tạo điều kiện cho nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực giáo dục.

Đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp. nhà đầu tư có thể chọn 01 trong 02 hình thức sau:

 1. Thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài.
 2. Hoặc thành lập liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài.

Điều kiện thành lập trường trung cấp có vốn nước ngoài là:

 • Có đề án thành lập phù hợp với mạng lưới giáo dục tại Việt Nam.
 • Đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 • Có địa điểm xây dựng cơ sở vật chất bảo đảm diện tích đất sử dụng tối thiểu. Đối với trường trung cấp là 10.000 m2 đối với khu vực đô thị hoặc 20.000 m2 đối với khu vực ngoài đô thị.
 • Vốn đầu tư tối thiểu 50 tỷ đồng.
 • Đáp ứng chương trình đào tạo theo khoản 1 Điều 34 của Luật giáo dục nghề nghiệp.

Điều kiện hoạt động trường trung cấp dạy nghề vốn nước ngoài

Ngành nghề đào tạo

Ngành nghề đào tạo có trong Danh mục ngành, nghề đào tạo trình độ trung cấp do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.

Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ được viết tắt là: LĐ-TB&XH

Cơ sở vật chất

Bảo đảm thiết bị đào tạo theo danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu và cơ sở vật chất.

Danh mục theo quy định của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở trung ương.

Nhân sự

Có đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp đạt tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ.

Đảm bảo đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu.

Chương trình giáo dục

Chương trình đào tạo phải thể hiện được mục tiêu đào tạo trình độ trung cấp.

Thể hiện được quy định chuẩn kiến thức, kỹ năng của người học sau khi tốt nghiệp.

Phạm vi và cấu trúc nội dung, phương pháp và hình thức đào tạo.

Cách thức đánh giá kết quả học tập đối với từng mô-đun, tín chỉ, môn học, từng chuyên ngành hoặc từng nghề và từng trình độ.

Bảo đảm tính khoa học, hiện đại, hệ thống, thực tiễn, linh hoạt đáp ứng sự thay đổi của thị trường lao động.

Phân bố hợp lý thời gian giữa các khối lượng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp.

Bảo đảm việc liên thông giữa các trình độ giáo dục nghề nghiệp với các trình độ đào tạo khác trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Được định kỳ rà soát cập nhật, bổ sung cho phù hợp với kỹ thuật công nghệ trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ.

Chương trình đào tạo không có nội dung gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia, lợi ích cộng đồng.

Không truyền bá tôn giáo, xuyên tạc lịch sử.

Không ảnh hưởng xấu đến văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn nước ngoài được tổ chức giảng dạy chương trình đào tạo của Việt Nam.

Chương trình đào tạo của nước ngoài trong khuôn khổ các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài theo quy định.

Các môn học bắt buộc đối với người học là công dân Việt Nam theo học các chương trình đào tạo của nước ngoài trong các trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện theo quy định của Bộ LĐ-TB&XH.

Thủ tục thành lập trường trung cấp dạy nghề vốn đầu tư nước ngoài

Bước 1: Xin GCN đăng ký đầu tư (IRC)

Bước này được thực hiện tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi dự định đặt trường trung cấp.

Thời gian giải quyết để ra giấy phép là khoảng 15 ngày làm việc.

Xem thêm: THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Bước 2: Xin GCN đăng ký doanh nghiệp (ERC)

Sau khi thực hiện Bước 1, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành đăng ký thành lập công ty bằng việc xin GCN đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi dự định đặt trường trung cấp.

Thời gian giải quyết để ra giấy phép là khoảng 3 ngày làm việc.

Đối với những tổ chức, cá nhân nước ngoài đã có công ty tại Việt Nam, thì không cần thực hiện Bước 1 và Bước 2. Tuy nhiên, để được hoạt động giáo dục cụ thể là mở trường trung cấp; nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục bổ sung mục tiêu dự án và ngành, nghề kinh doanh của công ty vốn nước ngoài đã thành lập.

Ngành, nghề kinh doanh cần bổ sung:

 • 8531-85310: Đào tạo sơ cấp
 • 8532- 85320: Đào tạo trung cấp

Bước 3: Đề nghị thành lập

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết

Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho phép thành lập trường trung cấp dạy nghề.

Hồ sơ cần chuẩn bị

 1. Văn bản đề nghị thành lập;
 2. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (bản sao)
 3. Đề án thành lập;
 4. Giấy tờ chứng minh năng lực tài chính;
 5. Dự thảo quy hoạch tổng thể mặt bằng.
 6. Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hoặc quyết định giao đất, cho thuê đất của UBND cấp tỉnh. Kèm theo biên lai nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất. Hoặc minh chứng đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định;

Trường hợp thuê đất thì cần nộp: Bản sao hợp đồng thuê cơ sở vật chất gắn liền với đất còn thời hạn ít nhất là 05 năm. Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng hoặc quyền sở hữu của bên cho thuê;

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đến Sở LĐ-TB&XH.

Bước 2: Sở LĐ-TB&XH tiếp nhận và thẩm tra sơ bộ hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Sở gửi văn bản thông báo và nêu rõ lý do. Thời hạn trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

Bước 3: Hồ sơ hợp lệ, Sở LĐ-TB&XH gửi hồ sơ tới Hội đồng thẩm định để tổ chức thẩm định.

Bước 4: Sau khi có kết quả thẩm định, Sở LĐ-TB&XH trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định cho phép thành lập trường.

Thời gian giải quyết

Trong vòng 33 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Kết quả

Quyết định cho phép thành lập trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài.

Bước 4: Đăng ký hoạt động

Trong thời hạn 36 tháng, kể từ ngày có quyết định thành lập, trường trung cấp phải thực hiện đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết

Sở LĐ-TB&XH cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trường trung cấp.

Hồ sơ cần chuẩn bị

 1. Văn bản đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp;
 2. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có);
 3. Quyết định thành lập trường;
 4. Báo cáo các điều kiện bảo đảm cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Kèm theo các giấy tờ chứng minh.

Trình tự thực hiện

Bước 1: Gửi hồ sơ đăng ký hoạt động đến Sở LĐ-TB&XH nơi tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Bước 2: Sở LĐ-TB&XH thẩm tra hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Bước 3: Sở LĐ-TB&XH thực hiện công khai giấy chứng nhận trên trang thông tin điện tử của cơ quan mình. Cập nhật cơ sở dữ liệu về đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Gửi giấy chứng nhận đến Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp để theo dõi, quản lý.

Thời gian giải quyết

Trong vòng 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Kết quả

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Giấy phép thành lập trường trung cấp dạy nghề vốn đầu tư nước ngoài có được gia hạn không?

Hiện không có quy định về thời hạn của giấy phép thành lập cũng như gia hạn giấy phép trường trung cấp dạy nghề.

Khoản 2 Điều 16 Nghị định 15/2019/NĐ-CP có quy định:

2. Thời hạn hoạt động của cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không quá 50 năm, tính từ ngày quyết định cho phép thành lập.

Trường hợp, hoạt động trên 50 năm thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Trường trung cấp dạy nghề chưa đăng ký thành lập/đăng ký hoạt động sẽ bị xử phạt như thế nào?

Hành vi thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép sẽ bị:

 1. Phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 60 triệu đồng.
 2. Hình thức xử phạt bổ sung: trục xuất người nước ngoài thực hiện hành vi vi phạm.
 3. Biện pháp khắc phục hậu quả:
 • Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được vào ngân sách nhà nước.
 • Buộc chuyển người học đã nhập học đến cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác đã được cấp phép.
 • Hủy bỏ kết quả trúng tuyển.
 • Hoàn trả các khoản đã thu của người học.
 • Chịu mọi chi phí nếu không chuyển được người học sang cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác.

Cá nhân người nước ngoài có được thành lập trường trung cấp nghề tại Việt Nam không?

Pháp luật quy định chủ thể có quyền đề nghị thành lập trường trung cấp bao gồm tổ chức, cá nhân nước ngoài. Tuy nhiên, dù là cá nhân hay tổ chức, cũng đều cần thành lập công ty có vốn nước ngoài tại Việt Nam, sau đó lấy tư cách công ty mới thành lập để mở trường trung cấp.

Để được biết chính xác, cá nhân nước ngoài có được thành lập trường trung cấp nghề tại Việt Nam hay không? Qúy khách hàng hãy liên hệ đến Sở LĐ-TB&XH để được biết thêm chi tiết.

Hoặc liên hệ Pham Do Law để được tư vấn, hỗ trợ nhanh chóng.

Dịch vụ pháp lý Pham Do Law

Khách hàng cung cấp

 • Nhu cầu, mong muốn của khách hàng khi thành lập trường trung cấp nghề
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc quyết định giao đất, cho thuê đất (nếu có)
 • Bản sao hợp đồng thuê cơ sở vật chất gắn liền với đất (nếu có)
 • Thông tin về ngành nghề đào tạo, cơ sở vật chất, nhân sự.

Phạm vi công việc

Pham Do Law sẽ thực hiện toàn bộ các công đoạn (4 Bước) kể trên cho quý Khách hàng, ngoài ra Pham Do Law hỗ trợ và tư vấn miễn phí thủ tục mở tài khoản đầu tư, chuyển vốn từ nước ngoài về Việt Nam

 • Miễn phí 03 tháng khai thuế;
 • Tư vấn về thuế, kế toán, hóa đơn, tài chính, quản trị
 • Tư vấn pháp luật đầu tư trong lĩnh vực giáo dục
 • Thực hiện hồ sơ đề nghị thành lập trường  dạy nghề
 • Thực hiện hồ sơ đăng ký hoạt động trường trung cấp dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài
 • Làm việc trực tiếp với cơ quan nhà nước khi nộp hồ sơ đề nghị thành lập, hồ sơ đăng ký hoạt động
 • Các công việc khác do khách hàng yêu cầu.

Trên đây là ý kiến của Pham Do Law về thành lập trường trung cấp dạy nghề vốn nước ngoài. Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực vào thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác.

 

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
0901 752 679