Pham Do LawPham Do LawPham Do Law

Thủ tục thay đổi tên công ty cổ phần chi tiết nhất

Công ty cổ phần là một thể chế được kinh doanh bởi sự góp vốn của nhiều thành viên. Vì thế trong quá trình hoạt động việc thay đổi tên công ty cổ phần có thể được diễn ra do ý muốn của một số cổ đông. Do đó, PhamDoLaw sẽ hướng dẫn thủ tục thay đổi như sau như sau:

Cách tra cứu tên mới trước khi thay đổi

Trước khi làm thủ tục thay đổi tên công ty cổ phần, doanh nghiệp cần kiểm tra khả năng sử dụng của tên công ty mới dự kiến. Muốn xem tên công ty mới dự kiến đặt có bị trùng hay không, chỉ cần tra cứu tên công ty trên website của Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, cách tra cứu như sau:

 • Truy cập vào trang website: https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/Pages/Trangchu.aspx
 • Nhập vào ô tìm kiếm tên riêng của tên mới sự kiến đặt.
 • Nếu không có công ty nào hiện lên, tức là tên công ty dự kiến đặt không bị trùng.

Trình tự thủ tục thực hiện thay đổi tên công ty

Hồ sơ đăng ký gồm:

 • Thông báo đổi tên doanh nghiệp (theo Phụ lục II-1 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT).
 • Quyết định bằng văn bản về việc đổi tên doanh nghiệp của Đại hội đồng cổ đông (do Chủ tịch hội đồng quản trị ký). Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.
 • Bản sao biên bản họp về việc đổi tên doanh nghiệp của Đại hội đồng cổ đông. Biên bản phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.
 • Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ.

Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Cách thức thực hiện:

Công ty nộp hồ sơ thay đổi tên qua mạng điện tử, theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp: https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/Pages/Trangchu.aspx

Cơ quan giải quyết:

Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương.

Trình tự thực hiện:

Khi nhận thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

 • Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp, nếu tên dự kiến của doanh nghiệp không trái với quy định về đặt tên doanh nghiệp.
 • Thông báo bổ sung bằng văn bản nếu hồ sơ chưa hợp lệ.

Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Lệ phí:

 • Miễn lệ phí đối với hồ sơ đăng ký qua mạng điện tử.
 • 100 000 đồng/lần với lệ phí công bố thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

>> Xem thêm: Những việc cần làm sau khi thay đổi tên công ty

Dịch vụ thay đổi tên công ty của Phạm Đỗ Law

Doanh nghiệp có thể tham khảo thông tin dịch vụ thay đổi tên công ty cổ phần của PhamDoLaw như sau:

 • Tư vấn và tra cứu tên công ty TNHH mới xem có trùng hoặc gây nhầm lẫn không.
 • Soạn hồ sơ và tư vấn cho khách hàng chuẩn bị các hồ sơ cần thiết.
 • Thực hiện nộp hồ sơ online.
 • Đại diện khách hàng nộp lệ phí nhà nước.
 • Đại diện cho khách hàng và bàn giao kết quả cho khách hàng.

Vui lòng liên hệ với PhamDoLaw nếu bạn có nhu cầu sử dụng dịch vụ. Ngoài ra PhamDoLaw cũng làm thay đổi tên công ty khác như: Thay đổi tên công ty TNHH

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
0901 752 679