Pham Do LawPham Do LawPham Do Law
(Tư vấn miễn phí 24/7)
info. phamdo@gmail.com
P. 11, quận Bình Thạnh
Pham Do LawPham Do LawPham Do Law

Thủ tục xin giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Nhà Hộ Sinh

Hiện nay, hoạt động hám chữa bệnh nhân đạo là một hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể chất cộng đồng được nhà nước quan tâm và tích cực triển khai thực hiện. Các cơ sở hoạt động trong bất kỳ lĩnh vực khám, chữa bệnh nào cũng có thể xin giấy phép để thực hiện hoạt động nhân đạo này. Vậy Thủ tục xin Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Nhà Hộ Sinh như thế nào để phù hợp với quy định của pháp luật? Qua vấn đề trên Pham Do Law xin đưa ra ý kiến của mình đối với vấn đề này.

Cơ sở pháp lý

 • Luật khám, chữa bệnh 2009
 • Nghị định 03/2011/NĐ-CP
 • Thông tư 30/2014/TT-BYT
 • Thông tư 41/2011/TT-BYT

Thế nào là hoạt động khám, chữa bệnh nhân đạo?

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 2 Thông tư 30/2014/TT-BYT thì hoạt động khám, chữa bệnh nhân đạo được quy định như sau:

“1. Khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo là hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí hoàn toàn cho người bệnh.” 

Giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh nhân đạo là gì?

Giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh nhân đạo là giấy tờ pháp lý mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho cơ sở khám, chữa bệnh nhân đạo khi đã đáp ứng đủ các điều kiện mà pháp luật quy định như điều kiện về quy mô, cơ sở vật chất, tổ chức nhân sự, trang thiết bị y tế tương ứng với hình thức tổ chức của cơ sở đó.

Phạm vi chuyên môn

Trường hợp tổ chức trong nước

– Thực hiện đúng quy định về chuyên môn kỹ thuật, phạm vi hoạt động chuyên môn được cơ quan có thẩm quyền chuyên môn cho phép;

– Nếu thực hiện phẫu thuật tại cơ sở lưu động như tàu bay; tàu thủy; tàu hỏa; ô tô; phương tiện chuyên dụng di động khác phải có hợp đồng hỗ trợ chuyên môn để bảo đảm an toàn sức khỏe, tính mạng cho người bệnh.

Trường hợp cá nhân trong nước và nước ngoài

– Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh đúng phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề được cấp, phù hợp danh mục chuyên môn kỹ thuật mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

giay phep kham chua benh nhan dao doi voi Nha Ho Sinh

Điều kiện để được cấp giấy phép hoạt động

Căn cứ quy quy định tại Điều 28 Thông tư 41/2011/TT-BYT; để được cấp giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh nhân đạo đối với Nhà Hộ Sinh cần phải thỏa mãn các điều kiện sau đây:

 Cơ sở vật chất:

a) Xây dựng và thiết kế:

– Xây dựng chắc chắn, đủ các buồng chuyên môn, đủ ánh sáng, có trần chống bụi, tường và nền nhà phải sử dụng các chất liệu dễ làm vệ sinh;

– Các buồng phải được thiết kế liên hoàn, hợp lý để thuận tiện cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh.

b) Nhà hộ sinh phải có các buồng khám thai; khám phụ khoa, kỹ thuật kế hoạch hóa gia đình, mỗi buồng có diện tích ít nhất là 10m2; buồng đẻ có diện tích ít nhất là 16 m2; buồng nằm của sản phụ có diện tích ít nhất là 20 m2 để bảo đảm diện tích ít nhất cho một giường bệnh là 5m2/giường;

c) Các buồng quy định tại Điểm a, b Khoản 1 Điều này phải đáp ứng các yêu cầu về kết cấu và hoàn thiện công trình theo quy định tại Điểm 5.4 Khoản 5 về yêu cầu hoàn thiện và kết cấu công trình của Quyết định số 2271/2002/QĐ – BYT ngày 17 tháng 6 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Tiêu chuẩn thiết kế Trạm y tế cơ sở – Tiêu chuẩn ngành;

d) Bảo đảm xử lý rác thải y tế và các điều kiện về an toàn bức xạ (nếu có) theo quy định của pháp luật; đ) Bảo đảm có đủ điện, nước và các điều kiện khác để phục vụ chăm sóc người bệnh.

Thiết bị y tế:

a) Có đủ thiết bị, dụng cụ y tế phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn mà nhà hộ sinh đăng ký;

b) Có phương tiện vận chuyển cấp cứu trong và ngoài nhà hộ sinh. Trường hợp không có phương tiện cấp cứu ngoài nhà hộ sinh thì phải có hợp đồng với cơ sở có phương tiện cấp cứu.

Tổ chức, nhân sự:

a) Có bộ máy tổ chức phù hợp phạm vi hoạt động chuyên môn đã đăng ký trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động;

b) Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của nhà hộ sinh phải đáp ứng các điều kiện sau:

– Là bác sỹ hoặc cử nhân hộ sinh (tốt nghiệp đại học) có chứng chỉ hành nghề;

– Có thời gian khám bệnh, chữa bệnh về sản phụ khoa ít nhất là 54 tháng đối với bác sỹ hoặc ít nhất là 45 tháng đối với cử nhân hộ sinh (tốt nghiệp đại học);

– Là người làm việc toàn thời gian tại nhà hộ sinh.

c) Ngoài người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của nhà hộ sinh, các đối tượng khác làm việc trong nhà hộ sinh nếu có thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh thì phải có chứng chỉ hành nghề và chỉ được thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi công việc được phân công. Việc phân công phải phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn được ghi trong chứng chỉ hành nghề của người đó.

Phạm vi hoạt động chuyên môn:

a) Khám thai; quản lý thai sản;

b) Cấp cứu ban đầu; sơ cứu sản khoa;

c) Tiêm phòng uốn ván;

d) Thử protein niệu;

đ) Đỡ đẻ;

e) Nạo sót rau sau đẻ; sau sẩy thai;

g) Đặt vòng tránh thai;

h) Hút thai; phá thai nội khoa đối với thai £ 06 tuần (từ 36 ngày đến 42 ngày, kể từ ngày đầu tiên của kỳ kinh cuối cùng); khi đáp ứng các điều kiện quy định tại chuẩn quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành;

i) Các kỹ thuật chuyên môn khác do Giám đốc Sở Y tế tỉnh phê duyệt trên cơ sở năng lực thực tế của người hành nghề và điều kiện thiết bị y tế; cơ sở vật chất của phòng khám.

Biển hiện cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Chủ thể thực hiện phải ghi rõ là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh nhân đạo đối với Nhà Hộ Sinh

 1. Đơn đề nghị theo mẫu quy định tại Phụ lục 13 Thông tư số 41/2015/TT-BYT;
 2. Bản sao có chứng thực các giấy tờ pháp lý chứng minh quyết định thành lập đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;
 3. Bản sao chứng thực chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề;
 4. Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (mẫu quy định tại Phụ lục 14 – Thông tư 41/2015/TT-BYT);
 5. Hồ sơ nhân sự người làm việc chuyên môn y tế;
 6. Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã đáp ứng điều kiện quy định tại Mục 1 Chương III Thông tư 41/2011/TT-BYT;
 7. Dự kiến phạm vi hoạt động chuyên môn thực hiện trên cơ sở danh mục kỹ thuật chuyên môn do Bộ trưởng Sở Y tế ban hành;
 8. Văn bản chứng minh nguồn tài chính ổn định.

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh nhân đạo đối với Nhà Hộ Sinh

Thẩm quyền cấp

Sở Y tế.

Trình tự cấp

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ;

Bước 2: Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh gửi hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động về Văn phòng Sở Y tế;

Bước 3: Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận. Sau đó gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người đề nghị;

Bước 4: Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ; cơ quan có thẩm quyền xem xét thẩm định hồ sơ và thẩm định tại cơ sở xin cấp giấy phép hoạt động:

 • Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ: trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ; Cơ quan có thẩm quyền ra văn bản thông báo cho cơ sở xin cấp giấy phép hoàn chỉnh hồ sơ. Thời gian giải quyết thủ tục sẽ tính từ ngày nhận đủ hồ sơ bổ sung;
 • Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ; Cơ quan có thẩm quyền thành lập đoàn thẩm định. Sau đó tiến hành thẩm định tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để cấp giấy phép hoạt động;
 • Trường hợp không cấp giấy phép hoạt động; Cơ quan có thẩm quyền phải có văn bản trả lời và nêu lý do.

Bước 5: Nhận kết quả.

Cách thức nộp hồ sơ

Có 03 hình thức nộp sau:

Phí và lệ phí

Phí

Mức Phí: 5.700.000 đồng (áp dụng từ ngày 01/01/2021 trở đi  quy định tại Thông tư 11/2020/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính ngày 20/02/2020; Thông tư 278/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp; quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế)

Lệ Phí:

Không

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

 Câu hỏi pháp lý thường gặp

1/ Khi có giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh nhân đạo đối với bệnh viện thì có được phép hoạt động khám, chữa bệnh phân đạo đối với Nhà Hộ Sinh không?

Đối với bệnh viên khi có giấy phép hoạt động khám; chữa bệnh nhân đạo thì không được phép hoạt động khám, chữa bệnh đối với Nhà Hộ Sinh. Bởi vì phạm vi chuyên môn của bệnh viện; Nhà Hộ Sinh pháp luật quy định đều khác nhau.

Như căn cứ theo khoản 6 Điều 23 Thông tư 41/2011/TT-BYT; thì phạm vi chuyên môn của bệnh viện được quy định như sau:

“Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn theo danh mục được Bộ trưởng Bộ Y tế; hoặc Giám đốc Sở Y tế tỉnh phê duyệt.”

Còn đối với phạm vi chuyên môn của Nhà Hộ Sinh; thì được quy định tại khoản 4 Điều 28 Thông tư 41/2011/TT-BYT như sau:

“a) Khám thai; quản lý thai sản;

b) Cấp cứu ban đầu; sơ cứu sản khoa;

c) Tiêm phòng uốn ván;

d) Thử protein niệu;

đ) Đỡ đẻ;

e) Nạo sót rau sau đẻ; sau sẩy thai;

g) Đặt vòng tránh thai;

h) Hút thai; phá thai nội khoa đối với thai ≤ 06 tuần (từ 36 ngày đến 42 ngày, kể từ ngày đầu tiên của kỳ kinh cuối cùng); khi đáp ứng các điều kiện quy định tại chuẩn quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành;

i) Các kỹ thuật chuyên môn khác do Giám đốc Sở Y tế tỉnh phê duyệt trên cơ sở năng lực thực tế của người hành nghề và điều kiện thiết bị y tế; cơ sở vật chất của phòng khám.”

Do đó; khi căn cứ vào phạm vi chuyên môn thì khi có giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh nhân đạo thì bệnh viện không được phép hoạt động khám, chữa bệnh đối với Nhà Hộ Sinh.

2/ Khi nào thì giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh nhân đạo đối với Nhà Hộ Sinh hết thời hạn?

Theo pháp luật hiện hành thì chưa có điều khoản nào quy định về thời hạn Giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh nhân đạo đối với Nhà Hộ Sinh. Do đó, có thể hiểu rằng Giấy phép này có thời hạn vĩnh viễn, vô hạn. Các cơ sở đã được cấp Giấy phép không cần phải lo lắng về thời hạn hiệu lực.

Xem thêm: Thủ tục xin giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với phòng khám chẩn đoán hình ảnh

Dịch vụ của Pham Do Law

Khách hàng cần cung cấp

 1. Bản sao có chứng thực của một trong số các giấy tờ sau: (Quyết định thành lập; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh)
 2. Chứng chỉ hành nghề của tất cả người hành nghề (bản sao có chứng thực);
 3. Hồ sơ nhân sự của người làm việc chuyên môn y tế (không thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành nghề);
 4. Các tài liệu, thông tin cần thiết về cơ sở vật chất, thiết bị và nhân sự;
 5. Dự kiến phạm vi hoạt động chuyên môn;
 6. Văn bản chứng minh cơ sở có nguồn tài chính ổn định để bảo đảm cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo.

Phạm vi công việc

 1. Tư vấn tất cả các vấn đề liên quan đến việc xin cấp Giấy phép;
 2. Nhận tài liệu từ quý khách hàng;
 3. Soạn thảo hồ sơ đầy đủ và hoàn chỉnh;
 4. Trực tiếp nộp hồ sơ và làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 5. Tư vấn, chuẩn bị các điều kiện để được cấp Giấy phép;
 6. Tham gia trong quá trình thẩm định hồ sơ, thẩm định thực tế tại cơ sở;
 7. Kiểm tra thông tin của quý khách;
 8. Nhận kết quả và bàn giao giấy phép theo đúng thỏa thuận.

Trên đây là toàn bộ ý kiến tư vấn của Pham Do Law về Thủ tục xin giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Nhà Hộ Sinh. Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực vào thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác.

0901 752 679