Pham Do LawPham Do LawPham Do Law

Thủ tục cấp giấy phép khám chữa bệnh nhân đạo cho Phòng chẩn trị y học cổ truyền

Giấy phép hoạt động là yêu cầu bắt buộc mà cơ sở khám chữa bệnh phải có. Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Phòng chẩn trị y học cổ truyền được thực hiện như thế nào? Pham Do Law xin đưa ra tư vấn trong bài viết dưới đây.

Cơ sở pháp lý

 • Luật khám, chữa bệnh 2009
 • Nghị định 03/2011/NĐ-CP
 • Thông tư 30/2014/TT-BYT
 • Thông tư 41/2011/TT-BYT

Điều kiện để được cấp giấy phép hoạt động

Phòng chuẩn trị y học cổ truyền cần đáp ứng 04 điều kiện sau:

Điều kiện về cơ sở vật chất

Tại khoản 1 Điều 26 TT41/2011/TT-BYT hướng dẫn như sau:

a) Đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điểm a, d và đ Khoản 1 Điều 25 Thông tư này;

b) Buồng chn trị có diện tích ít nhất là 10 m2 và có nơi đón tiếp người bệnh;

c) Tùy theo phạm vi hoạt động chuyên môn đăng ký, phòng chẩn trị y học cổ truyền phải đáp ứng thêm các điều kiện sau:

– Nếu có châm cứu, xoa bóp day ấn huyệt thì phải có buồng hoặc bố trí nơi kê giường châm cứu, xoa bóp day ấn huyệt với diện tích ít nhất 05 m2/giường;

– Nếu có xông hơi thuc thì phải có bung xông hơi. Diện tích ít nhất là 02mđối với một bung xông hơi, bung phải kín nhưng đủ ánh sáng;

– Nếu có bào chế một số dạng đóng gói sẵn thì phải được Sở Y tế tỉnh thẩm định, xem xét cho phép.

Điều kiện về trang thiết bị y tế

Tại khoản 2 Điều 26 TT41/2011/TT-BYT hướng dẫn như sau:

a) Nếu thực hiện việc khám bệnh, kê đơn, bc thuốc:

– Có tủ thuốc, các vị thuốc được đựng trong ô kéo hoặc trong chai lọ có np và ghi rõ tên vị thuốc ở bên ngoài;

– Có cân thuc và phân chia các vị thuốc theo thang.

b) Nếu thực hiện việc châm, cứu, xoa bóp day ấn huyệt:

– Có giường châm, cứu, xoa bóp day n huyệt;

– Có đủ dụng cụ để châm, cứu, xoa bóp day ấn huyệt, đèn hồng ngoại;

– Có đủ dụng cụ và hướng dẫn xử lý vượng châm.

c) Nếu thực hiện xông hơi thuốc: có hệ thống tạo hơi thuốc;

Điều kiện về nhân sự

Tại khoản 3 Điều 26 TT41/2011/TT-BYT hướng dẫn như sau:

a) Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của phòng chn trị y học cổ truyền phải là bác sỹ chuyên khoa y học cổ truyền hoặc y sỹ chuyên khoa y học cổ truyền hoặc là người có giấy chứng nhận lương y của Bộ Y tế hoặc Sở Y tế tỉnh cấp hoặc người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền;

– Có thời gian khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền ít nhất là 54 tháng đối với bác sỹ chuyên khoa y học cổ truyền;

– Có thời gian khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền ít nhất là 48 tháng đối với y sỹ chuyên khoa y học cổ truyền;

– Có thời gian khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền ít nhất là 36 tháng đối với lương y hoặc người có bài thuốc gia truyền hoặc người có phương pháp chữa bệnh gia truyền;

b) Ngoài người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của phòng chẩn trị y học cổ truyền, các đối tượng khác làm việc trong phòng chẩn trị y học cổ truyền nếu có thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh thì phải có chứng chỉ hành nghề và chỉ được thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi công việc được phân công. Việc phân công phải phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn được ghi trong chứng chỉ hành nghề của người đó.

Điều kiện về chuyên môn hoạt động

Tại khoản 4 Điều 26 TT41/2011/TT-BYT hướng dẫn như sau:

a) Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền (dùng thuốc và không dùng thuốc);

b) Được sử dụng các thành phẩm thuốc y học cổ truyền do các cơ sở khác sản xuất đã được Bộ Y tế cấp đăng ký lưu hành để phục vụ cho việc khám bệnh, chữa bệnh;

c) Bào chế thuốc sống thành thuốc chín (thuốc phiến), cân thuốc thang cho người bệnh;

d) Người hành nghề bằng bài thuốc gia truyền hoặc phương pháp chữa bệnh gia truyền chỉ được khám, chữa bệnh bằng chính bài thuốc gia truyền hoặc phương pháp gia truyền đó;

đ) Trong trường hợp có sản xuất một số dạng đóng gói sẵn để phục vụ trực tiếp cho người bệnh của phòng chn trị (cao, đơn, hoàn, tán hoặc các dạng khác) thì phải đăng ký với Sở Y tế tỉnh về công thức bài thuốc, quy trình sản xuất (kèm theo bản giải trình về cơ sở vật chất, thiết bị), công dụng, liều dùng, chống chỉ định và mẫu nhãn thuốc. Sở Y tế tnh sẽ xem xét thẩm định và công nhận đủ điều kiện thì mới được sản xuất. Thuốc chỉ để phục vụ trực tiếp cho người bệnh của phòng chn trị, không lưu hành trên thị trường theo đúng quy định của Luật Dược.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động

Tổ chức cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gồm có những tài liệu sau:

1. Mẫu đơn xin đề nghị cấp giấy phép hoạt động (theo mẫu).

Mẫu đơn xin đề nghị cấp giấy phép hoạt động

2. Quyết định thành lập/GPKD/GCN đầu tư (bản sao có chứng thực).

3. Chứng chỉ hành nghề của các nhân sự (bản sao có chứng thực).

4.. Bảng kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, nhân sự của cơ sở (theo mẫu).

Bảng kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, nhân sự của cơ sở

5. Hồ sơ nhân sự không có chứng chỉ hành nghề.

6. Tài liệu chứng minh cơ sở đủ điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, nhân sự.

7. Tài liệu dự kiến hoạt động chuyên môn của cơ sở.

8. Các văn bản chứng minh có vốn, nguồn tài chính ổn định.

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng chẩn trị y học cổ truyền

Thẩm quyền cấp

Sở Y tế nơi đặt trụ sở của Phòng chuẩn trị y học cổ truyền là cơ quan cấp giấy phép hoạt động.

Trình tự cấp

Bước 1: Cơ sở nộp hồ sơ đến Phòng tiếp nhận của Sở Y tế.

Bước 2: Nhân sự tiếp nhận của SYT nhận hồ sơ và gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ.

Bước 3: Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Hồ sơ hợp lệ tiến hành thẩm định cơ sở.

Hồ sơ chưa hợp lệ: yêu cầu bổ sung.

Bước 4: Cấp giấy phép hoạt động cho cơ sở.

Trường hợp từ chối cấp, cơ quan nhà nước ra văn bản và nêu lý do từ chối.

Cách thức nộp hồ sơ

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc nộp online.

Phí và lệ phí

Không có phí, lệ phí cho việc cấp giấy phép cho Phòng chuẩn trị y học cổ truyền

Thời hạn giải quyết

Kiểm tra tính hồ sơ hợp lệ và thẩm định: trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ.

Hồ sơ cần bổ sung: trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ yêu cầu bổ sung.

Hồ sơ bổ sung hợp lệ: tiến hành thẩm định  cơ sở.

Câu hỏi pháp lý thường gặp

Khi giấy phép bị mất thì có xin cấp lại được không?

Khi giấy phép bị mất thì có thể xin cấp lại.

Khoản 5 Điều 39 TT41/2011/TT-BYT có quy định những trường hợp được cấp lại là:

– Giấy phép bị mất, hư hỏng;

– Giấy phép bị thu hồi.

Cơ sở chuẩn bị hồ sơ gồm có:

– Mẫu đơn xin cấp lại;

– Giấy phép hoạt động của cơ sở (nếu có).

Trình tự thực hiện như sau:

Bước 1: Cơ sở nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền;

Sở Y tế là cơ quan sẽ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ.

Bước 2: Kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ và thẩm định cơ sở: trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ.

Trong vòng 10 ngày hồ sơ mà hồ sơ không hợp lệ thì yêu cầu bổ sung.

Bước 3: Cấp lại giấy phép hoạt động.

Trường hợp không cấp lại thì gửi văn bản kèm lý do từ chối.

Như vậy, khi giấy phép bị mất thuộc một trong trường hợp đã nêu ở trên. Cơ sở khám bệnh chữa bệnh được phép cấp lại giấy phép. Trình tự thủ tục và hồ sơ như đã nêu phía trên.

Đơn đề nghị xin cấp lại giấy phép hoạt động

Đơn đề nghị xin cấp lại giấy phép

Thủ tục xin cấp lại giấy phép như thế nào? Có giống thủ tục xin cấp mới không?

Thủ tục xin cấp lại sẽ khác so với thủ tục xin cấp mới.

Thủ tục xin cấp mới giấy phép đã được Phạm Đỗ Law giới thiệu tại:

– Mục 3: điều kiện cấp giấy phép hoạt động;

– Mục 4: hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động;

– Mục 5: quy trình xin cấp giấy phép hoạt động.

Khách hàng xem các hướng dẫn, tư vấn ở trên đã đề cập.

Cơ sở chuẩn bị hồ sơ xin cấp lại gồm có:

– Mẫu đơn xin cấp lại;

– Giấy phép hoạt động của cơ sở (nếu có).

Trình tự thực hiện như sau:

Bước 1: Cơ sở nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền;

Bước 2: Kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ và thẩm định cơ sở: trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ.

Trong vòng 10 ngày hồ sơ mà hồ sơ không hợp lệ thì yêu cầu bổ sung.

Bước 3: Cấp lại giấy phép hoạt động.

Trường hợp không cấp lại thì gửi văn bản kèm lý do từ chối.

Những trường hợp nào giấy phép này sẽ bị thu hồi?

Giấy phép hoạt động  bị thu hồi khi:

– Giấy phép cấp không đúng thẩm quyền;

– Không đảm bảo điều kiện tại Điều 43 Luật Khám, chữa bệnh 2009;

– Cơ sở không hoạt động trong vòng 12 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép;

– Cơ sở tạm dừng hoạt động trong 12 tháng liên tục hoặc không hoạt động.

quyết định thu hồi giấy pháp hoạt động khám chữa bệnh

Xem thêm:

Dịch vụ của Pham Do Law

Khách hàng cần cung cấp

– Khách hàng cần đưa ra nhu cầu và các yêu cầu về thành lập cơ sở;

– Thông tin nhân sự phụ trách có chứng chỉ hành nghề;

– Thông tin nhân sự còn lại trong cơ sở;

– Các giấy phép hiện có;

– Vốn, nguồn tài chính hiện có;

– Các tài liệu về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, …

Phạm vi công việc

– Dựa trên các quy định pháp luật, tư vấn về thủ tục thành lập Phòng chuẩn trị y học cổ truyền;

– Tư vấn các giấy phép, các điều kiện mà cơ sở cần bổ sung;

– Thực hiện, nộp hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động;

– Làm việc trực tiếp với cơ quan nhà nước trong quá trình xin cấp giấy phép;

– Bàn giao giấy phép đúng hạn, nhanh chóng cho Khách hàng.

Trên đây là toàn bộ ý kiến tư vấn của Pham Do Law về Thủ tục xin giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Phòng chẩn trị y học cổ truyền. Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực vào thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
0901 752 679