Pham Do LawPham Do LawPham Do Law

Thủ tục mở tài khoản vốn đầu tư ra nước ngoài nhanh chóng, chi tiết

Thu hút vốn đầu tư nước ngoài là một trong những chính sách hàng đầu của Nhà nước đối với việc phát triển kinh tế. Do đó, để dễ dàng hơn trong các giao dịch, thanh toán ngoại tệ hoặc tiền tệ Việt Nam của các nhà đầu tư nước ngoài. Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi bằng cách cho phép đăng ký đầu tư ra nước ngoài. Tức là mở tài khoản chuyển vốn đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, việc đó phải được thực hiện trong một khuôn khổ nhất định và tuân theo pháp luật. Vậy làm thế nào để mở tài khoản vốn đầu tư ra nước ngoài? Pham Do Law xin đưa ra ý kiến đối với vấn đề này như sau.

Cơ sở pháp lý

 • Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2010;
 • Luật Các tổ chức tín dụng 2010 sửa đổi bổ sung 2017;
 • Luật Đầu tư năm 2020;
 • Căn cứ Pháp lệnh Ngoại hối 2005 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối 2013;
 • Nghị định 31/2021/NĐ-CP;
 • Thông tư 12/2016/TT-NHNN. 

Nguyên tắc mở tài khoản và sử dụng vốn đầu tư

Điều 5 của Thông tư 12/2016/TT-NHNN có quy định:

Khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài, nhà đầu tư sẽ phải mở 01 tài khoản bằng 01 loại ngoại tệ khác phù hợp. Thực hiện tại 01 tổ chức tín dụng được cấp phép. Ngoài ra, phải đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan với Ngân hàng Nhà nước.

 • Nếu chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài bằng đồng Việt Nam, nhà đầu tư sẽ được mở và sử dụng đồng thời hai tài khoản vốn đầu tư bằng đồng Việt Nam và bằng ngoại tệ.
 • Nếu nhà đầu tư có nhiều dự án đầu tư tại nước ngoài; thì phải mở riêng biệt các tài khoản vốn đầu tư cho từng dự án.
 • Nếu dự án đầu tư ở nước ngoài có nhiều nhà đầu tư cùng tham gia, mỗi nhà đầu tư sẽ phải mở từng tài khoản vốn đầu tư riêng. Dựa trên phạm vi tổng vốn đầu tư và tỷ lệ vốn góp.
 • Nếu thay đổi tài khoản vốn đầu tư bằng ngoại tệ khác; hoặc thay đổi tổ chức tín dụng khác để mở tài khoản vốn đầu tư. Thực hiện theo quy trình của pháp luật quy định.
 • Đã xác nhận đăng ký giao dịch ngoại hối, thì mọi giao dịch thu, chi thực hiện qua tài khoản vốn đầu tư.
 • Thủ tục mở, đóng tài khoản vốn đầu tư thực hiện theo quy định.

Hồ sơ đăng ký mở tài khoản vốn đầu tư ra nước ngoài

Căn cứ theo Điều 9 của Thông tư 12/2016/TT-NHNN, hồ sơ gồm:

 • Đơn đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến việc đầu tư ra nước ngoài
 • Bản sao được cấp từ sổ sốc; hoặc bản sao chứng thực; hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu; hoặc Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài; hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài do cơ quan thẩm quyền Việt Nam cấp.
 • Bản sao tiếng nước ngoài, bản dịch tiếng Việt (có xác nhận tính chính xác của bản sao; bản dịch); văn bản chấp thuận; hoặc cấp phép đầu tư của nước tiếp nhận đầu tư cấp; hoặc tài liệu chứng minh quyền hoạt động đầu tư tại nước tiếp nhận đầu tư.
 • Bản chính văn bản xác nhận của tổ chức tín dụng được phép về việc mở tài khoản vốn đầu tư của nhà đầu tư trong đó nêu rõ số tài khoản, loại ngoại tệ.
 • Bản chính văn bản xác nhận của tổ chức tín dụng về số tiền nhà đầu tư đã chuyển ra nước ngoài trước khi được cấp Giấy chứng nhận; để đáp ứng chi phí cho các hoạt động hình thành dự án đầu tư ở nước ngoài theo pháp luật.
 • Văn bản giải trình về nhu cầu chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài bằng đồng Việt Nam (nếu có).

thu-tuc-mo-tai-khoan-von-dau-tu-nuoc-ngoai

Thủ tục mở tài khoản vốn đầu tư ra nước ngoài

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết

Ngân hàng Nhà nước.

Trình tự thực hiện

Căn cứ theo Điều 10 Thông tư 12/2016/TT-NHNN thì:

 • Nhà đầu tư đăng ký giao dịch ngoại hối với ngân hàng Nhà nước:
 • Khi đã được cơ quan thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài phải còn hiệu lực theo pháp luật quy định;
 • Khi hoạt động đầu tư được cơ quan thẩm quyền của nước tiếp nhận đầu tư chấp thuận; hoặc là cấp phép; hoặc  sau khi nhà đầu tư được cấp tài liệu chứng minh quyền hoạt động là phù hợp pháp luật của nước tiếp nhận đầu tư;
 • Khi đã mở tài khoản vốn đầu tư tại tổ chức tín dụng được cấp phép theo luật định và trước khi thực hiện chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài.

Cách thức thực hiện

Bằng hai phương thức phổ biến:

 • Gửi trực tiếp;
 • Gửi qua đường bưu điện (gồm 01 bộ hồ sơ đăng ký giao dịch ngoại hối theo quy định tại Điều 9 Thông tư 12/2016/TT-NHNN đến cơ quan đủ thẩm quyền theo quy định tại Điều 8 của cùng Thông tư).

Thời hạn giải quyết

Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ, trong vòng 05  ngày, từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan thẩm quyền phải có văn bản yêu cầu nhà đầu tư bổ sung hồ sơ.

Ngân hàng Nhà nước phải xác nhận hoặc từ chối đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến các hoạt động đầu tư ra nước ngoài. Trong thời hạn 10 ngày, tính kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ của các nhà đầu tư.

Kết quả

Xác nhận đã đăng ký giao dịch ngoại hối (mở tài khoản vốn đầu tư ra nước ngoài).Nếu từ chối xác nhận đăng ký giao dịch ngoại hối của nhà đầu tư, Ngân hàng Nhà nước phải có văn bản thông báo rõ ràng và lý do từ chối.

Câu hỏi pháp lý thường gặp

Hoạt động đầu tư ra nước ngoài gồm những gì?

Căn cứ theo Điều 52 của Luật Đầu tư năm 2020 quy định:

– Các nhà đầu tư hoạt động đầu tư ra nước ngoài dưới các hình thức như:

 • Thành lập các tổ chức kinh tế nhưng phải tuân theo pháp luật của nước tiếp nhận đầu tư;
 • Đầu tư bằng các hình thức hợp đồng tại nước ngoài;
 • Góp vốn, mua cổ phần và mua phần vốn góp của các tổ chức kinh tế nước ngoài; để tham gia vào việc quản lý tổ chức kinh tế đó;
 • Mua, bán chứng khoán và các giấy tờ có giá khác; hoặc là đầu tư thông qua các quỹ đầu tư chứng khoán; hoặc các định chế tài chính trung gian khác tại nước ngoài;
 • Ngoài ra, còn các hình thức đầu tư khác theo pháp luật của nước tiếp nhận đầu tư.

– Ngoài việc tuân thủ pháp luật của nước tiếp nhận đầu tư, các nhà đầu tư cần phải tuân theo pháp luật Việt Nam. Tại Điều 68 của Nghị định 31/2021/NĐ-CP có quy định như sau:

Các nhà đầu tư hoạt động đầu tư ra nước ngoài gồm:

 • Các doanh nghiệp được thành lập và hoạt động dựa trên Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư.
 • Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã.
 • Các tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật Các tổ chức tín dụng.
 • Các hộ kinh doanh được đăng ký theo pháp luật Việt Nam quy định.
 • Các cá nhân mang quốc tịch Việt Nam;
 • Các tổ chức khác được thực hiện đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật nước Việt Nam.

1. Trường hợp thay đổi ngoại tệ hoặc tổ chức tín dụng khác, nhà đầu tư cần làm gì?

Căn cứ theo khoản 5 Điều 5 của Thông tư 12/2016/TT-NHNN thì:

Trường hợp thay đổi ngoại tệ khác hoặc tổ chức tín dụng khác, nhà đầu tư cần thực hiện các bước sau:

 • Mở tài khoản vốn đầu tư bằng một ngoại tệ khác; hoặc tài khoản vốn đầu tư tại  một tổ chức tín dụng khác;
 • Đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đối với Ngân hàng Nhà nước theo luật định;
 • Trong 05 ngày kể từ ngày được xác nhận đăng ký, nhà đầu tư phải chuyển toàn bộ số dư của tài khoản đang sử dụng sang một tài khoản vốn đầu tư mới. Sau thời hạn quy định, nhà đầu tư không cho phép tiếp tục sử dụng tài khoản này để thực hiện mọi giao dịch thu, chi quy định tại Điều 6, Điều 7 Thông tư 12/2016/TT-NHNN.
 • Tài khoản vốn đầu tư bằng một ngoại tệ khác; hoặc tài khoản vốn đầu tư tại một tổ chức tín dụng được phép khác. Tài khoản đó chỉ được sử dụng để thực hiện các giao dịch thu, chi theo quy định sau khi đã hoàn tất đầy đủ các thủ tục.

2. Nhà đầu tư có nhiều dự án đầu tư ở nước ngoài phải mở tài khoản vốn thì phải thực hiện như thế nào?

Căn cứ theo khoản 3 Điều 5 của Thông tư 12/2016/TT-NHNN thì:

Trường hợp nhà đầu tư có nhiều dự án đầu tư ở nước ngoài thì phải mở tài khoản vốn đầu tư riêng biệt cho từng dự án. Tức là đối với mỗi dự án đầu tư, nhà đầu tư phải mở một tài khoản vốn đầu tư riêng theo thủ tục, trình tự, quy định của pháp luật. Số tài khoản vốn đầu tư được mở sẽ tương ứng với số dự án đầu tư tại nước ngoài.

Dịch vụ mở tài khoản vốn đầu tư nước ngoài của Pham Do Law

Khách hàng cần cung cấp

 • Đơn đăng ký mở tài khoản đầu tư nước ngoài;
 • Thông tin của nhà đầu tư;
 • Hồ sơ gồm các giấy tờ có liên quan để đăng ký;
 • Thông tin về hoạt động đầu tư ra nước ngoài;
 • Các thông tin khác về hoạt động cho trường hợp cần thiết.

Phạm vi công việc

 • Tư vấn tất cả vấn đề liên quan đến thủ tục mở tài khoản vốn đầu tư ra nước ngoài;
 • Nhận các tài liệu liên quan từ khách hàng;
 • Soạn thảo đầy đủ hồ sơ, đúng quy định, nhanh chóng;
 • Trực tiếp nộp hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Tư vấn, chuẩn bị các điều kiện để được xác nhận đăng ký;
 • Tham gia quá trình thẩm định hồ sơ, thẩm định thực tế tại cơ sở;
 • Kiểm tra thông tin và nhận kết quả; gửi trả giấy phép theo đúng thỏa thuận.

Trên đây là toàn bộ ý kiến tư vấn của Pham Do Law về Thủ tục mở tài khoản vốn đầu tư ra nước ngoài. Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực vào thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác.

Xem thêm:

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
0901 752 679